HomeVerkiezingen

Verkiezingen

Wie is Wim de Jong?

Mijn naam is Wim de Jong, ik ben 61 jaar en woon en werk in Hendrik Ido Ambacht.
Bijna 40 jaar getrouwd met Pieta hebben wij 7 kinderen en 23 kleinkinderen mogen ontvangen, waar we samen van mogen genieten.
Ik ben na mijn technische opleiding op de LTS, MTS en HTS sinds 1976 werkzaam in de bouwsector.
Eerst als tekenaar, projectleider en mede-eigenaar van een architectenbureau, en vanaf 1998 als zelfstandig bouwmanager.
Ik werk in opdracht van schoolbesturen, kerkenraden, bedrijven, gemeenten en woningstichtingen.
Mijn ambitie is om binnen de gestelde doelen en het gestelde budget een kwalitatief zo goed mogelijk project te realiseren.
Ik ben BREEAM expert omdat in deze tijd duurzame en energiezuinige gebouwen realiseren een must is.
Als nevenfunctie zit ik sinds 2011 namens de SGP in het algemeen bestuur van het Waterschap Hollandse Delta.
In de Verenigde Vergadering van het waterschap ben ik woordvoerder namens de SGP en de ChristenUnie.
Daarnaast vervul ik de functie van fractievoorzitter binnen de waterschapsfractie van de SGP.
Mijn hobby’s zijn: zingen in christelijke koren, recreatief fietsen en wandelen en liefde voor Israël.

De SGP wil vanuit bijbels rentmeesterschap het beleid van het Waterschap mede vorm en inhoud geven. In ons verkiezingsprogramma zetten we uiteen welke koers wij de komende bestuursperiode met het Waterschap willen varen. Hoe gaan we met uw leefomgeving om, waar leggen we de prioriteiten en waar gaan we uw belastinggeld aan besteden? Wij vertrouwen erop dat dit op D.V. 20 maart 2019 leidt tot uw stem op één van de SGP-waterschapsbestuurders! Lees ons programma op onze website.