HomeFractieAlbert-Jan van den Berg

Albert-Jan van den Berg

Beëdigd commissielid / Steunfractielid

Albert-Jan van den Berg
Albert-Jan van den Berg Beëdigd commissielid / Steunfractielid apjvdberg@kliksafe.nl

Mijn naam is Albert-Jan van den Berg, ik ben 38 jaar oud en opgegroeid in Ridderkerk. Ik ben getrouwd met Marrie en lid van de Gereformeerde Gemeente in Ridderkerk.

Samen met mijn vader heb ik een glastuinbouwbedrijf van 4 hectare op twee locaties in Ridderkerk waar bladgroenten in de grond geteeld worden.

Ik heb enige tijd in de Jongerenraad van de Greenery gezeten en een jaar of 12 in het kerkelijk jeugdwerk van mijn eigen gemeente.

Vanuit mijn agrarische achtergrond ben ik gevraagd mee te denken met de fractie van de SGP in het Waterschap Hollandse Delta. Behalve een derde plek op de lijst leverde dat ook een plaatsje op in de fractie als ondersteuner van de twee gekozen SGP’ers Wim de Jong en Sjaak van Helden. Als fractie-ondersteuner mag ik ook zitting nemen namens de SGP in de Commissie Water bij het Waterschap.

Belangrijke agendapunten waar ik mij mee bezig houd zijn: Hoe houden wij droge voeten nu en in de toekomst? Wat zijn de gevolgen technisch maar ook financieel van de komende klimaatverandering, die zich uit in het vaker voorkomen van piekbuien. Moet de polder te allen tijde en tegen elke prijs droog blijven of moet er anders omgegaan worden met een tijdelijk teveel aan water. Ook de waterkwaliteit is een belangrijk onderwerp binnen de Commissie Water. Een andere taak van het Waterschap is ook het Zuiveren van het afvalwater van de Gemeenten. Een interessante ontwikkeling is daar het sluiten van de kringlopen van energie en meststoffen zodat de circulaire economie weer ietsje dichterbij komt. Zodat we de aarde, die we van God in bruikleen hebben gekregen leefbaar door kunnen geven aan ons nageslacht.