HomeNieuwsVeelzijdige SGP-verkiezingsavond in Dordrecht

Veelzijdige SGP-verkiezingsavond in Dordrecht

Publicatiedatum: 18 jan. 2019

Avond Dordrecht

Op donderdagavond 17 januari vond er een geslaagde SGP- verkiezingsavond plaats waar Europa, het Waterschap én de Provincie aan de orde kwamen. Deze avond vond plaats in de koffiecorner Hartje Stad aan de Vriesestraat. In deze bijeenkomst was er ruimte om kennis te maken met de verschillende lijsttrekkers waaronder die van de SGP Waterschap Hollandse Delta en regiokandidaat voor het waterschap: Bert Staat uit Dordrecht.

De lijsttrekker bij de Europese verkiezingen van de SGP, Bert-Jan Ruissen beet de spits af met zijn tien minuten spreektijd. Slogan van de SGP is ‘Terug naar de kern’. Hij benoemde daarbij drie speerpunten’ 1) Goed functionerende interne markt. Hierbij werd door hem gerefereerd aan de maritieme maakindustrie in de regio Drechtsteden. 2) Toepassen van schone energie en het koppelen van netwerken. 3) Een goede relatie met Israel. De Europese verkiezingen vinden in Nederland plaats op D.V. donderdag 23 mei 2019.

Waterschap - Voor een vaste Waterkoers
Vervolgens kreeg Wim de Jong het woord. Hij is lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Waterschap Hollandse Delta. De verkiezingen vinden gecombineerd plaats met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op D.V. woensdag 20 maart 2019. Hij refereerde eerst aan de droge zomer van 2018. Lage rivierwaterstanden en een laag grondwaterpeil. Dit laatste kan gevaarlijk zijn voor bepaalde typen dijken en kades. Wim noemde ook de heffingen welke het waterschap bij de burger als eigenaar of gebruiker van onroerend goed in rekening brengt. “Heel gemiddeld gezegd komt dit neer op één euro per dag”.

Bert Staat is de Dordtse waterschaps-kandidaat namens de SGP en staat op plek vijf op de lijst. Hij zoemde in op de 37 km lange primaire waterkering rond het Eiland van Dordrecht. En dat de Voorstraat hier met een hoogte van 3.35 m+NAP het laagste onderdeel vormt. Verder onderstreepte hij het belang van de ambities energieneutraal binnen het waterschap in uiterlijk 2030 wat de SGP betreft. En 100% circulair in uiterlijk 2050. “Dit is ambitieus, maar daar moeten we ons serieus voor inspannen”.

Natuurlijk SGP
Lijsttrekker voor de SGP in de provincie ZH is Nico de Jager. De provinciale verkiezingsleus is ‘Natuurlijk SGP’, uitgewerkt in zes thema’s: inrichter, regisseur, toezichthouder, verbinder, beschermer en stimuleerder. Nico benoemde ook drie speerpunten. 1) Energie besparen en aanleg van wamtenetten/warmterotonde. 2) Inzetten op behoud van land- en tuinbouw. 3) Openbaar vervoer; denk aan Waterbus en Merwede-Lingelijn.

Aansluitend vond er discussie plaats met de aanwezige bezoekers. Enkele punten daaruit:

  • uniformiteit van afspraken tussen Europese lidstaten op het gebied van wegtransport en scheepvaart. Hierbij kwamen Rijnvaartverdragen aan de orde en zelfs de acte van Mannheim uit 1868 (voor de kenners!)
  • betaalbaarheid van duurzame ambities
  • teruglopende kwaliteit van het openbaar vervoer in/rond Dordrecht; intercity; nieuwe concessie Qbuzz en wegvallen verbinding met Utrecht