HomeNieuwsUit de Verenigde Vergadering van september 2019

Uit de Verenigde Vergadering van september 2019

Publicatiedatum: 1 okt. 2019


Op dit moment is de eerste cyclus van commissievergaderingen en Verenigde Vergadering bij het Waterschap weer voorbij. De belangrijkste besluiten van het algemeen bestuur wil ik hier graag toelichten en van een SGP commentaar voorzien.

Waterzuiveringen
Zo is er een besluit genomen over het groot onderhoud van de 5 rioolwaterzuiveringen op Goeree-Overflakkee en de rwzi in Spijkenisse. Het bestuur neemt dit besluit op basis van een onderzoek (Asset Lifecycle Management studie). Voor de komende 10 jaar worden er investeringen gedaan in deze zuiveringen om de staat van onderhoud weer op peil te brengen. Daarnaast is er aandacht voor verduurzaming, bijvoorbeeld door middel van energiebesparende technieken toe te passen. Er is niet gekozen voor samenvoeging of complete vervanging van de zuiveringen. Hiervoor is de techniek nog niet voldoende uitontwikkeld en het economische nut te beperkt of zelfs afwezig, aldus heemraad Leo Stehouwer (CDA). De SGP is voorstander van deze sobere aanpak, waardoor de kosten niet te hoog zullen oplopen. Aan de andere kant vindt ons commissielid Albert-Jan van den Berg het wel wat jammer dat er op het gebied van duurzaamheid “niet veel extra winst in zit voor de korte en middellange termijn”. Gelukkig wordt op dit moment al energie teruggewonnen uit het zuiveringsslib. Het schaars wordende mineraal fosfaat wordt inmiddels ook teruggewonnen, via de nieuwe fabriek van Ecophos in Duinkerken.

Dijkversterking
Ook is er een besluit genomen over dijkversterking. Delen van de regionale dijken langs Boezemvliet (Puttershoek), De Keen (Strijen) en de Boezem van Dirksland (Dirksland) voldoen nu niet meer aan de eisen voor de toekomst. Daarom heeft het algemeen bestuur ingestemd met een investering van bijna 5 miljoen euro om die delen aan te passen. De werkzaamheden zullen als het goed is plaatsvinden in 2020. Ons commissielid Bert Staat heeft in de Commissie WWV wel kritische vragen gesteld over de kosten versus het aantal te versterken kilometers dijk.

Wegen
Verder zijn er nog steeds de wegen die in ons beheer zijn, die de aandacht vragen.  Het waterschap werkt, samen met Rijkswaterstaat en de provincie, aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van de A29 en aansluitende wegen van het waterschap. Daarom dragen we financieel bij aan de reconstructie van de kruising N487 – afrit A29 en de waterschapswegen ter plaatse bij Numansdorp. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat De SGP vindt het fijn dat tegen redelijk beperkte kosten voor het waterschap deze gevaarlijke kruising aangepakt wordt.

Huis op orde
Naast de echte waterschapsthema’s gaat ook de discussie door over hoe het “huis op orde” te krijgen. Wat gaat het kosten om het achterstallig onderhoud op de zuiveringen, de wegen, en het watersysteem weer weg te werken? En wie gaat dit betalen? En wanneer is het huis weer op orde? Er zal altijd wel wat achterstallig onderhoud blijven bestaan. De SGP is er voor dat er als het dan toch moet, een gematigde stijging van de lasten plaats zal vinden. Deze lastenstijging moet zo eerlijk mogelijk over de diverse inwoners en bedrijven verdeeld worden. VV lid Wim de Jong heeft zich hier duidelijk over uitgesproken in de commissie MBH en opnieuw in de VV. Maar als SGP’ers willen we wel oog blijven houden voor de mensen met een echt kleine portemonnee. Hen willen we door middel van de huidige kwijtschelding van lasten blijven ontzien.