HomeNieuwsSGP steunt ambitietraject Waterschap Hollandse Delta

SGP steunt ambitietraject Waterschap Hollandse Delta

Publicatiedatum: 2 feb. 2019

Het bestuur van Hollandse Delta besloot over de toekomst van dit waterschap. Waar haalbaar kiest het bestuur voor circulair, duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig. Dit staat in het ambitiedocument dat tot stand kwam in samenspraak met externe partijen, belanghebbenden en belangstellenden. SGP-fractievoorzitter Wim de Jong is blij dat ermeetbare tussendoelen zijn gesteld: 50% circulair in 2030 en 70% energieneutraal in 2020. Tijdens de behandeling vroeg hij ook aan het college om voor de klimaatadaptatie een meetbaar doel vast te stellen. 'Dat geeft duidelijkheid', aldus de SGP-er.

Bestuur WSHD
Het klimaat verandert en het waterschap verandert mee om inwoners te blijven beschermen tegen overstromingen. Verder wil het waterschap in 2030 energieneutraal zijn en in 2030 tenminste de helft van de kerntaken volledig circulair uitvoeren.

Hollandse Delta beheert de dijken, het oppervlaktewater en het afvalwater in een uniek deltagebied in het zuiden van de provincie Zuid-Holland. Het waterschap doet dit, samen met partners, in agrarische, stedelijke en industriële gebieden en in natuurgebieden. Met het ambitiedocument bereidt het waterschap zich voor op veranderingen in de toekomst.

Dijkgraaf Ingrid de Bondt: “Waterschap Hollandse Delta wil een betrouwbare maatschappelijke gesprekspartner zijn. Behalve onze eigen ambities zijn we in principe positief en bereid om aan initiatieven van derden mee te werken.”

Ook nu het ambitiedocument is vastgesteld, wil het waterschap blijven samenwerken met partners, zoals aannemers, gemeenten, milieu- en natuurorganisaties en projectontwikkelaars. Belanghebbenden en belangstellenden worden benaderd, maar kunnen ook altijd zelf contact opnemen met het waterschap.