HomeNieuwsAfsluiting verkiezingscampagne: daad en Woord!

Afsluiting verkiezingscampagne: daad en Woord!

Publicatiedatum: 20 mrt. 2019

Dinsdagavond 19 maart vond in de Elimkerk in Ridderkerk de afsluiting plaats van de SGP-verkiezingscampagne in Zuid-Holland. PKV-voorzitter Gert-Jan de Looze opende de avond met het lezen van Psalm 8. In zijn openingswoord stond hij stil bij de aanslag in Utrecht. En sprak hij zijn medeleven uit met families van de omgekomen slachtoffers. Sprekers waren o.a. de lijsttrekkers van de SGP in de Provincie en Waterschap.


Daarna kregen de waterschapskandidaten van Hollandse Delta, Wim de Jong en Albert-Jan van den Berg, het woord. Aan de hand van een presentatie lichtte zij het takenpakket toe van het waterschap En wat daarin de speerpunten zijn van de SGP: veiligheid, rentmeester zijn en klimaatbestendig beleid. Verwoordt in het verkiezingsprogramma ‘Een vaste waterkoers’.

Nico de Jager, SGP-lijsttrekker voor de provincie, kwam als tweede spreker aan bod. ‘Bouwen en bewaren’. Oog voor de landbouw, maar ook voor de natuur. En ruimte om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Alsmede versterking van de infrastructuur. Dat is een uitdaging om in onze dichtbevolkte provincie concrete invulling aan te geven!

Als derde spreker was Peter Schalk aangekondigd, maar deze was vanwege droeve familieomstandigheden verhinderd. Servaas Stoop als 3e kandidaat op de SGP-lijst voor de Eerste Kamer voerde hierover het woord. Hij onderstreepte nogmaals het belang dat iedereen gaat stemmen. Immers kiezen de leden van de Provinciale Staten over enkele weken de leden van de Eerste Kamer. En daarbij tellen de gewogen stemmen van ZH-Statenleden bijzonder zwaar.

Vervolgens vond er discussie met de bezoekers plaats. Over nut en noodzaak van de waterschapsverkiezingen. Over de inspanningen van oud SGP Tweede Kamer lid Van Rossum in relatie tot de Deltawerken. En uiteraard het punt van de tram en Ridderkerk. En de vraag of er een nieuwe oeververbinding met de Krimpenerwaard moet komen ja of nee?

Ds Lammers, Hervormd predikant in Ridderkerk sloot de avond met een meditatie naar aanleiding van 1 Petrus 2. We moeten een eerlijke levenswandel laten zien en goede werken. Dat klinkt Rooms. Maar de Heere vraagt het wel van ons. Hij refereerde hierbij aan een biografie van Groen van Prinsterer met als titel ’Tot een voorbeeld zult gij blijven’. Dat geldt in het bijzonder hen die een rol hebben in het openbaar bestuur. Maar ook voor allen persoonlijk. Dat kunnen we niet vanuit ons zelf, dat moet gewerkt worden door de Heilige Geest.