HomeNieuwsAfscheid Sjaak van Helden als lid VV bij WSHD

Afscheid Sjaak van Helden als lid VV bij WSHD

Publicatiedatum: 29 mrt. 2019

Op woensdagavond 27 maart 2019 vond bij het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) de laatste Verenigde Vergadering (VV) plaats van de bestuursperiode 2015 – 2019. Van een groot aantal vv-leden werd afscheid genomen. Ook voor ons SGP vv-lid Sjaak van Helden was dit zijn laatste vergadering.

Sjaak heeft gedurende deze bestuursperiode als lid van de VV gefunctioneerd. De periode daarvoor was hij commissielid. Voorafgaand aan de vorming van WSHD was hij negen jaar lid van de VV van het waterschap de Groote Waard. Dit was één van de waterschappen welke in 2004 is opgegaan in WSHD. Sjaak was lid van de commissie Waterkeringen, Wegen en Vergunningen. De zorg voor de dijken in het beheergebied van het waterschap lag hem na aan het hart. Evenals het onderhoud van de waterschapswegen en – fietspaden. Met name ook voor de schoolgaande jeugd in relatie tot de verkeersveiligheid. Dijkgraaf Gerard Doornbos typeerde Sjaak zijn inzet als volgt ”U bent niet de man die graag op de voorgrond treedt. Maar toch heeft u als stille kracht op de juiste momenten uw waardevolle bijdrage geleverd. Waarvoor hartelijk dank!”

Ook namens de SGP waterschapsfractie zeggen wij Sjaak hartelijk dank voor zijn inzet. Wij wensen hem, samen met zijn gezin, Gods zegen toe voor de toekomst!

Als (steun)fractielid blijft Sjaak overigens zijn bijdrage leveren.